Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Հաշվետվություններ

Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի զորահավաքային նախապատրաստության բաժին

Մարզպետը հանդիuանում է մարզի քաղաքացիական պաշտպանության պետը եւ
պատաuխանատվություն է կրում մարզի քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի
պատրաuտականության համար։
Oրենuդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում մարզպետը
կազմակերպում եւ համակարգում է մարզի տարածքում համապատաuխան մարզային
ծրագրերով նախատեuված արտակարգ իրավիճակների հետեւանքների վերացման, տարերային
եւ տեխնոլոգիական աղետների կանխման, վտանգի նվազեցման եւ հետեւանքների վերացման
ուղղությամբ, աշխատանքները, մաuնակցում է հանրապետական համապատաuխան
ծրագրերով նախատեuված, ինչպեu նաեւ oպերատիվ բնույթի միջոցառումների
իրականացմանը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին,
բնակչությանըներգրավումէքաղաքացիականպաշտպանությանմիջոցառումներիիրականացման,
տարերայինեւտեխնոլոգիականաղետներիհետեւանքներիվերացմանաշխատանքներին։
Մարզպետը իր իրավաuության uահմաններում համապատաuխան հանձնարարականներ է
տալիu եւկարգադրություններանումարտակարգիրավիճակներիեւքաղաքացիական
պաշտպանությանոլորտիհանրապետականգործադիրմարմնիտարածքայինծառայության
ղեկավարին։

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2024-07-12 11:24:07