Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչություն

  էլ. փոստ

 
1. Սահմանված կարգով առաջարկություններ է նեկայացնում պետական բյուջեի նախագծի` մարզին վերաբերվող հատվածի, ինչպես նաև մարզի համայնքների բյուջեներին պետական բյուջեից հատկացումների վերաբերյալ
2. Իր իրավասության սահմաններում վերահսկում է ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների նպատակային օգտագործումը
3. Սահմանված կարգով վերահսկում է պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների ընթացիկ ֆինանսավորումը և դրանց նպատակային օգտագործումը
4. Համայնքի բյուջեի հաշվեկշռված լինելու դեպքում համայնքի բյուջետային գործընթացի նկատմամբ իրականացնում է իրավական վերահսկողություն.
5. Կազմակերպում է մարզի համայնքների հաստատված տեղական բյուջեների ընդունումը, ամփոփումը և ներկայացում
6. Մեթոդական և խորհրդատվական օգնություն է ցուցաբերում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին համայնքի բյուջեի նախագծի մշակման նախապատրաստման ընթացքում, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով վերահսկում է բյուջետային գործընթացը
7. Կազմում է մարզպետարանի աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը.
8. Աջակցում է մարզպետարանի ապարատի հաստիքացուցակի կազմման գործընթացին
9. Կազմում է տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեի առանձին ծրագրերով մարզին հատկացված միջոցների նախահաշիվները, ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցերը
10. Աջակցում է մարզպետարանի ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ծրագրային ցուցանիշների կազմմանը և հաստիքացուցակների՝մարզպետի հաստատմանը ներկայացնելու աշխատանքներին
11. Իրականացնում է մարզպետարանի ենթակայության հանրակրթական ՊՈԱԿ-ների ներկայացրած տարեկան նախահաշիվների /պետպատվեր և արտաբյուջետային միջոցներ/ և դրանցում կատարված փոփոխությունների ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը
12. Իրականացնում է վերահսկողություն մարզային ենթակայության կազմակերպությունների կողմից բյուջետային միջոցների նպատակային օգտագործման և հաստատված նախահաշիվների կատարման նկատմամբ
13. Աջակցում է տվյալ տարվա պետական բյուջեից մարզպետարանի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների անվանացանկերի կազմման, քննարկման և ներկայացման գործընթացին
14. Իրականացնում է հանրակրթական դպրոցների տվյալ տարվա բյուջետային հատկացումների վերահաշվարկի աշխատանքները, հաստատված ծախսերի նախահաշիվներում առաջարկվող փոփոխությունները
15. Սահմանված կարգով կազմում և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում յուրաքանչյուր ամսվա ՀՀ պետական բյուջեից մարզպետարանի միջոցով իրականացվող ծրագրերի ֆինանսավորման հայտերը.
16. Ընդունում, ամփոփում և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացնում մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարեկան և եռամսյակային ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվետվությունները
17. Համայնքների կողմից ներկայացված հարկերի հաշվառման հայտ-պահանջագրերը ամփոփվում և մինչև հաշվետու տարվա մարտի 1-ը ներկայացվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
18. Մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման համար պահանջվող տեղեկատվությունը հավաքագրում և ամփոփում է ըստ համայնքների.
19. Վերլուծության է ենթարկում մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տարեկան, եռամսյակային ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ներկայացված հաշվետվությունները, բացահայտում գերածախսերը
20. Յուրաքանչյուր ամիս իրականացնում է մարզի համայնքների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի վերլուծություն
21. Իրականացնում է ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված` մարզպետարանի կողմից իրականացվող ծրագրերի հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացնում լիազոր մարմիններին / ամսական, եռամսյակային, տարեկան/.
22. Իրականացնում է մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների աշխատավարձ և աշխատավարձին հավասարեցրած վճարումների հաշվարկ և կատարում վճարում
23. Իրականացնում է գործուղման մեկնող աշխատակցների գործուղված վայրում կատարվող ծախսերի փոխհատուցվող գումարների հաշվարկման և վճարման գործառույթներ.
24. հավաքագրում, ամփոփում և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն է ներկայացնում մարզպետարանի ենթակայության առևտրային կազմակերպությունների ցանկերը, դրանցում կատարված փոփոխությունները
25. Հավաքագրում, ամփոփում և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն է ներկայացնում մարզպետարանի, մարզպետարանի ենթակայության ՊՈԱԿ –ների, ինչպես նաև պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսեր ունեցող իրավաբանական անձանց հիմնական միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը.
26. Հավաքագրում, ճշգրտում, ամփոփում է մարզպետարանի ենթակայաության առողջապահական փակ բաժնետիրական ընկերությունների եռամսյակային և տարեկան գործունեության ֆինանսատնտեսական մոնիտորինգի վերաբերյալ ցուցանիշները

Հաշվապահական հաշվառման բաժին
Մարզպետարանի ֆինանս.եւ սոց.տնտ.վարչ.հաշվ.հաշվառման բաժնի վարիչ` Արմեն Խաչատրյան

, (+374 263) 4 45 61   էլ. փոստ

Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին
Մարզպետարանի ֆինանս. եւ սոց.տնտ. վարչ. ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի վարիչ` Ասքանազ Բաբլումյան

, (+374 263) 4 45 61   էլ. փոստ

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2020-11-27 16:44:22